Foss - Foto: Alf Andersen Vikfjødd - Foto: Liv Elin Frøysnes Berg Åraksfjorden - foto: Åsulv Haugetveit Foto: Liv Elin Frøysnes Berg Jordalsbø Bygland om hausten
Kommunen informerer

Symjehallen - Bygland skule

onsdag 07.10.2015
Familiebadinga startar opp onsdag 14.10.15. Opningstidene er onsdagar og fredagar kl. 17.00 - kl. 20.00 utanom høgtider og skuleferiar.  
Forstørrelsesglass

Møte i Kontrollutvalet

onsdag 07.10.2015
Etter oppsett møteplan skal det vere to møter til i år. Datoane for desse møta er 14. oktober og 24. november. 
DIFI

Digital kommunikasjon med innbyggjarar - bruk av kontakt- og reservasjonsregisteret

tysdag 06.10.2015
Stortinget har vedteke lovendringar som inneber at stat og kommune skal gå over til å kommunisere på nett med innbyggjarane
UlvLangedrag

Lisensfelling av ulv startar 1. oktober

måndag 05.10.2015
Rovviltnemnda i region 2 har med hjemmel i naturmangfoldloven av 19. juni 2009 §§ 18 og 77, jamfør forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 4, 7 og 10 gjort vedtak om kvote for lisensfelling p...
Logo - Husbanken

Tilskot til tilpassing av bustad for 2015

onsdag 30.09.2015
Bygland kommune har midlar frå Husbanken til tilpassing av bustad.
regnskog

TV-aksjonen 2015

måndag 05.10.2015
Innsamlingsaksjonen 2015:  "Vi kan fortsatt redde regnskogen" TV-aksjonen i år er sundag 18. oktober og den går som kjent til inntekt for Regnskogfondet og deira arbeid med å bevare regns...
Images-SVR_bilde-Fauna-44_%20Nærbilete%20av%20fjellrjupe

Rypeseminar på Revsnes hotell 28.10.15

onsdag 23.09.2015
Takseringa av ryper i fjellområda i Aust- og Vest-Agder tyder på ein svak rypebestand i år sjølv om  resultata varierer frå område til område.
Direktoratet for byggkvalitet

Forenklingar i byggesaksforskrifta

fredag 22.05.2015
Frå 1. 7.2015 blir det forenklingar i byggesaksforskrifta. Større tiltak og fleire tiltak blir unnateke byggesakshandsaming
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal