Strand Museumsområdet 2 Husmannsplassen Med hjarta i Bygland Unge menn i skinnfu Frukttre i bløming Dampbåten Bjoren
Direktoratet for byggkvalitet

Forenklingar i byggesaksforskrifta

fredag 22.05.2015
Frå 1. 7.2015 blir det forenklingar i byggesaksforskrifta. Større tiltak og fleire tiltak blir unnateke byggesakshandsaming
Kommunen informerer

Bispevisitas i Bygland og Årdal sokn

torsdag 21.05.2015
Bispen med fylgje kjem til Bygland og Årdal sokn 27., 28. og 31. mai. Du kan sjå programmet for visitasen nedanfor
Puslespill

Endeleg rapport om alternativ "Langfjella"

måndag 18.05.2015
I samband med arbeidet med ny kommunestruktur, er det utarbeidd ein rapport over alternativ "Langfjella"
Villrein - Foto: Tor Punsvik

Heiedagane 2015

måndag 18.05.2015
Den 9. juni blir det seminar om erfaringar med nasjonalparkar og reiseliv på Høiland gard i Hjelmeland
Tuftepark - bilete henta frå www.tuftepark.no

Opning av Tufteparken på Prestneset

måndag 18.05.2015
Det blir storslagen opning av Tufteparken på Prestneset onsdag 3. juni kl 16:00
Kyrkjevalet 2015

Informasjon om Kyrkjevalet 2015

onsdag 13.05.2015
Listeframlegga til sokneråda i Bygland og Årdal til Kyrkjevalet 2015, blei vedtekne av dei respektive valstyra den 29.04.15
Kommunestruktur

Presentasjon frå folkemøtet om "Indre Agder" på Bygland

fredag 08.05.2015
Onsdag 29. april var det folkemøte om alternativet "Indre Agder". Nedanfor kan du finne presentasjonen frå møtet
Barnehage

Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling i barnehagen frå 1. mai 2015

fredag 08.05.2015
Frå 1. mai 2015 skal ingen hushaldningar betale meir enn 6 % av samla inntekt for ein barnehageplass
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal