Strand Sommar Stakkejenter Frukttre i bløming Dampbåten Bjoren Skoglandskap
Kommunen informerer

Er det nokon som har ein ledig hybel/leilegheit?

tysdag 18.07.2017
Pleie og omsorg har tilsett ein sjukepleiar som treng ein stad å bu frå august. Er det nokon som har noko ledig?
Skule

Skuleruta for skuleåret 2017/2018

torsdag 13.07.2017
Nedanfor finn du skuleruta for skuleåret 2017/2018. Skulestart er torsdag 17. august
Lam

Informasjon om beredskap i samband med skadar på husdyr og tamrein forårsaka av rovvilt

torsdag 13.07.2017
Miljødirektoratet har sendt ut eit brev som syner kva du skal gjere for å varsle/rapportere om skadar og spor etter store rovdyr. Du finn og ei oversikt over SNO sine rovviltkontakter
Val

STÅR DU I MANNTALET?

fredag 07.07.2017
Her finn du informasjon om førehandsrøysting, valdagane og manntalet ved Stortingsvalet- og Sametingsvalet 2017
Kommunen informerer

Beverforvaltning

torsdag 06.07.2017
Bygland kommune sender ut høyring på mål for beverforvaltning og forskrift om jakt og fangst av bever i bygland kommune
Fisk - foto: Nils Kile

Sal av fiskekort i Bygland

torsdag 06.07.2017
Det er fiskekortordningar med eit 30-tal lokalitetar for sports- og fritidsfiske i Bygland kommune
Kommunen informerer

Opningstider i juli

fredag 30.06.2017
Nedanfor finn du oversikt over opningstidene til legekontoret, biblioteket og administrasjonen i juli 2017
Kommunen informerer

Direktoratet for Byggkvalitet brukertestar ny vegvisar "veien til komplett byggesøknad"

tysdag 13.06.2017
Direktoratet for Byggkvalitet brukertestar ny vegvisar "veien til komplett byggesøknad". Vi anbefaler både profesjonelle søkjarar og privatpersonar å sjekke ut vegvisaren. Du finn den HER ...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal