Kraftstasjonen på Longerak Strand Husmannsplassen Med hjarta i Bygland Dampbåten Bjoren Brurefylgje
Val

Val 2015

fredag 24.07.2015
Manntalet vert lagt ut til offentleg ettersyn frå og med 27. juli og fram til valdagen måndag 14. september på desse stadane:
Kommunen informerer

Opningstider i sommar

onsdag 17.06.2015
Kommunehuset Frå 1. juli til og med 31. juli vil sentralbordet / kommunehuset ha redusert opningstid frå kl. 10.00 - kl. 14.00. 
Kulturpatrulja

Honorarfond til folkemusikk

tysdag 14.07.2015
Føremålet med honorarfondet er å gjere folkemusikken i Setesdal kjent og høyrt, og å stimulere til aktivitet blant folkemusikkutøvarar, ikkje minst dei unge.
Bilete av fisk

Fiskeforvaltning i Bygland kommune

tysdag 14.07.2015
Nedanfor finn du lenke til oversikt over fiskekortutsal i Bygland kommune
Logo - Husbanken

Tilskot til tilpassing av bustad for 2015

fredag 03.07.2015
Bygland kommune har midlar frå Husbanken til tilpassing av bustad.
Hjortebilete020715

Hjort på Sørlandet - Merkeprosjekt

onsdag 01.07.2015
I februar 2015 vart det merka 7 hjort i Aust-Agder. Av desse var 3 dyr merka i Evje og Hornnes kommune, 3 dyr i Valle kommune og 1 dyr i Tvedestrand kommune. Eit av dyra som vart merka på Ev...
Raet-sjø

Raet nasjonalpark - lokal og sentral høyring

tysdag 14.07.2015
"Verneforslaget for den kommende nasjonalparken, som omfatter områder i Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommune, er nå lagt ut for offentlig ettersyn.
Direktoratet for byggkvalitet

Forenklingar i byggesaksforskrifta

fredag 22.05.2015
Frå 1. 7.2015 blir det forenklingar i byggesaksforskrifta. Større tiltak og fleire tiltak blir unnateke byggesakshandsaming
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal