Barn spelar fotball Prestekragar Unge syklistar Jenter på hest Frukttre i bløming Fotballkamp Brurefylgje
UlvLangedrag

Skadefellingsløyve på ulv

tysdag 22.07.2014
Fylkesmannen i Aust-Agder har no gjeve skadefellingsløyve på ein ulv i kommunane Bygland, Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland, Froland og Åmli. Løyvet gjeld i 14 dagar fram til og med 03.08.1...
Restaurert brygge på Bygland

Offentleg ettersyn - Strandsoneplan for Bygland 2014-2025

fredag 18.07.2014
Plan-, miljø- og ressursutvalet (PMR) vedtok den 25.06.2014 å legge ut forslag til Strandsoneplan som kommunedelplan til offentleg ettersyn jf. Pbl. § 11-14.
Reguleringsplan

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Grimsdalen hyttefelt

tysdag 15.07.2014
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 leggjast detaljreguleringsplanen for Grimsdalen hyttefelt, planid 201105, ut til ny offentleg ettersyn handsama i Plan-, miljø- og ressursutvalet 2...
Skogbrann

Oppheving av driftsbegrensning på aktivitet i skog og utmark på Agder

torsdag 10.07.2014
Brannsjefane på Agder har oppheva forbodet mot drift i skog etter at det den siste tida har kome ein del nedbør i landsdelen.
Lam

Produksjonstilskot i jordbruket / Tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket

måndag 30.06.2014
Søknadsfristen for båe ordningane er 20.08.14.
Kommunen informerer

Redusert opningstid på NAV og Tenestetorget

måndag 23.06.2014
På grunn av ferieavvikling vil det i tida f.o.m. måndag 30. juni to.m. fredag 1. august vere redusert opningstid på NAV og Tenestetorget.
Helsesøster

Informasjon Byglandsfjord legekontor

måndag 26.05.2014
Byglandsfjord legekontor er stengt på grunn av ferieavvikling i sommar frå 1. juni 2014 til 10. august 2014.
Stetoskop

Korleis bestille legetime på nett?

onsdag 25.06.2014
På heimesida vår kan du bestille time hos legen direkte via sms eller via internett
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS