Strand Sommar Stakkejenter Frukttre i bløming Dampbåten Bjoren Skoglandskap
Logo Val

Førehandsrøystinga er i gong

tysdag 15.08.2017
No har ordføraren førehandsrøysta - har du?
Biblioteket

Biblioteket er ope

måndag 14.08.2017
No har biblioteket opna att etter ferien. Nye og gamle bøker ventar på lånarar!
Integrering

Språkcafe

onsdag 09.08.2017
Det blir språkcafe 15. august kl 15:30 på Frivilligsentralen. Førre språkcafe gav mange gode tilbakemeldingar. Maten var nydeleg, og det sosiale kunne ikkje vore betre.
Val

Førehandsrøysting

onsdag 09.08.2017
Torsdag 10. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagane 10. og 11. september, eller finn det lettare å førehandsrøyste, kan du gjere dette ...
Skule

Skuleruta for skuleåret 2017/2018

torsdag 13.07.2017
Nedanfor finn du skuleruta for skuleåret 2017/2018. Skulestart er torsdag 17. august
Lam

Informasjon om beredskap i samband med skadar på husdyr og tamrein forårsaka av rovvilt

torsdag 13.07.2017
Miljødirektoratet har sendt ut eit brev som syner kva du skal gjere for å varsle/rapportere om skadar og spor etter store rovdyr. Du finn og ei oversikt over SNO sine rovviltkontakter
Val

STÅR DU I MANNTALET?

fredag 07.07.2017
Her finn du informasjon om førehandsrøysting, valdagane og manntalet ved Stortingsvalet- og Sametingsvalet 2017
Fisk - foto: Nils Kile

Sal av fiskekort i Bygland

torsdag 06.07.2017
Det er fiskekortordningar med eit 30-tal lokalitetar for sports- og fritidsfiske i Bygland kommune
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal