Barn spelar fotball Prestekragar Unge syklistar Jenter på hest Frukttre i bløming Fotballkamp Brurefylgje
Kommunen informerer

Melding frå Drift og forvaltning

måndag 28.07.2014
Det har vore trøbbel med signaloverføringa mellom vassverket på Bygland og høgdebassenget i Prestlidi som følgje av toreveret siste dagane.
UlvLangedrag

Skadefellingsløyve på ulv

tysdag 22.07.2014
Fylkesmannen i Aust-Agder har no gjeve skadefellingsløyve på ein ulv i kommunane Bygland, Evje og Hornnes, Birkenes, Iveland, Froland og Åmli. Løyvet gjeld i 14 dagar fram til og med 03.08.1...
Restaurert brygge på Bygland

Offentleg ettersyn - Strandsoneplan for Bygland 2014-2025

fredag 18.07.2014
Plan-, miljø- og ressursutvalet (PMR) vedtok den 25.06.2014 å legge ut forslag til Strandsoneplan som kommunedelplan til offentleg ettersyn jf. Pbl. § 11-14.
Reguleringsplan

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Grimsdalen hyttefelt

tysdag 15.07.2014
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 leggjast detaljreguleringsplanen for Grimsdalen hyttefelt, planid 201105, ut til ny offentleg ettersyn handsama i Plan-, miljø- og ressursutvalet 2...
Skogbrann

Oppheving av driftsbegrensning på aktivitet i skog og utmark på Agder

torsdag 10.07.2014
Brannsjefane på Agder har oppheva forbodet mot drift i skog etter at det den siste tida har kome ein del nedbør i landsdelen.
Lam

Produksjonstilskot i jordbruket / Tilskot til regionale miljøtiltak i jordbruket

måndag 30.06.2014
Søknadsfristen for båe ordningane er 20.08.14.
Kommunen informerer

Redusert opningstid på NAV og Tenestetorget

måndag 23.06.2014
På grunn av ferieavvikling vil det i tida f.o.m. måndag 30. juni to.m. fredag 1. august vere redusert opningstid på NAV og Tenestetorget.
Helsesøster

Informasjon Byglandsfjord legekontor

måndag 26.05.2014
Byglandsfjord legekontor er stengt på grunn av ferieavvikling i sommar frå 1. juni 2014 til 10. august 2014.
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS