Mose på tre Skirenn Vinterstemning Born leikar - vinter Gamle ski Born på isen Barn på skirenn
Foto: Inge Olav Fjalestad

Tilskot til klima- og miljøtiltak i jordbruket 2017

onsdag 22.02.2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder viser til tildelingsbrev frå Landbruksdirektoratet dagsett 21.12.2016 der Aust-Agder har fått tildelt kr 150 000 og Vest-Agder kr 130 000 til Klima- og mil...
Hender

100% årsvikariat som sjukepleiar i Pleie- og omsorgseininga

tysdag 21.02.2017
Bygland kommune har ledig eit 100% årsvikariat som sjukepleiar (pga foreldrepermisjon) i perioden 1. mai 2017 - 30. april 2018. Stillinga er i heimesjukepleien (open omsorg) i Pleie- og omso...
Gatenamn

Husnummertildeling i Bygland kommune

tysdag 21.02.2017
Bygland kommune arbeider med å innføre offisielle vegadresser i kommunen. Du kan sjå dei ulike karta på denne sida.
Barnehage

Søknad om plass i barnehage og SFO 2017 - 2018

fredag 10.02.2017
No er det tid til å søkje om plass i barnehage og SFO. Nytt av året er at me ynskjer at de brukar dei nye elektroniske skjemaa våre, det ligg lenke til dei nedanfor
Hender

Pleie og omsorg treng sommarvikarar!

onsdag 08.02.2017
Det er ledige sommarvikararstillingar på Byglandsheimen, open omsorg, habiliteringstenesta, reinhaldstenesta, kjøkkenet og som heimehjelp
Kommunen informerer

Informasjon om mammografiprogrammet

måndag 20.02.2017
Helseavdelinga ynskjer å informere om endringar i mammografiprogrammet
Revsnes

Mot til å satse! Setesdalskonferansen 2017

fredag 17.02.2017
Det blir eit veldig spanande program på årets Setesdalskonferanse som er den 20. og 21. april på Revsnes Hotell
To hestar

Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar

fredag 17.02.2017
Setesdal regionråd, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Innovasjon Norge arrangerer motivasjonsmøte på Revsnes hotell onsdag 22. februar kl 19:00
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Aasmund Lauvdal