Unge syklistar Unge menn i skinnfu Frukttre i bløming Fotballkamp Dampbåten Bjoren Stakkejenter Jenter på hest
Skoglandskap

Skogkurs våren 2014

fredag 11.04.2014
Aktivt skogbruk gjennomfører skogkurs innan vindfallhogst, forynging og ungskogpleie i Setesdal.
Penger

Legat etter Gyro og Knut Hovden for skuleåret 2013/2014

fredag 11.04.2014
Skuleungdom i Bygland, Valle og Bykle med minimum 6 månaders skulegong, kan søkje om legat for skuleåret 2013/2014.
Bygland ungdomsklubb

Kulturmidlar 2014

torsdag 10.04.2014
Det er no tid for å søkje kommunen om kulturmidlar til drift av kulturverksemd. Ved søknaden må det leggast med rekneskap, oversikt over aktivitetsnivå eller årsmelding. 
Kommunen informerer

Godkjenning av reguleringsplan

torsdag 10.04.2014
Kommunestyret i Bygland har godkjent detaljreguleringsplanen for tilkomstveg - Vikhei hyttfelt. Vedtaket kan klagast på. Les meir om dette nedanfor
Prestekragar

Ledige kommunale stillingar

onsdag 09.04.2014
Har du lyst til å jobbe saman med oss i Bygland kommune? No har me desse ledige stillingane:
Påskeegg

Opningstid på Kommunehuset i påskeveka

onsdag 09.04.2014
Bygland kommune og NAV har redusert opningstid i påskeveka.
Color line tour

Ope folkemøte 24.04.14 i kommunehuset

onsdag 09.04.2014
Bygland kommune sin plan for idrett-, friluftsliv og kulturanlegg skal reviderast i år.  
Kommunen informerer

Kulturprisen 2014

tysdag 11.03.2014
Kommunen ønskjer skriftlege framlegg til kulturprisen for 2014 innan 21. april 2014
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS