Strand Rennande vatn Nyper Mose på tre Konglar i graset Barn spelar fotball Med hjarta i Bygland
SVR - Logo

Seminar om "Vilkårsrevisjonar i villreinens rike"

fredag 29.08.2014
SVR og Villreinnemnda for Setesdalsområdet arrangerer seminar om dei komande revisjonane av konsesjonsvilkåra for kraftprodusentane i regionen vår
Logo BI 808 x 447

Styrekompetanse II

onsdag 27.08.2014
Setesdal Regionråd i samarbeid med Handelshøyskolen BI gjennomfører hausten 2014 kurs i Styrekompetanse II
Kommunen informerer

Spyling av vassleidningsnettet til Bygland kommune

måndag 25.08.2014
I vekene 36 og 37 (dei to fyrste vekene i september) blir det gjennomført spyling av det kommunale leidningsnettet
Kulturskule

Ledige plassar i kulturskulen på Bygland

onsdag 20.08.2014
Det er ledige plassar i kulturskulen for elevar på Byglandsfjord og Bygland
Vegg med gevir

Villreinjakta startar 20. august - ikkje skyt radiomerka dyr!

tysdag 19.08.2014
Fylkesmannen i Vest-Agder oppmodar villreinjegarar om å ikkje skyte radiomerka dyr
Restaurert brygge på Bygland

Offentleg ettersyn - Strandsoneplan for Bygland 2014-2025

fredag 18.07.2014
Plan-, miljø- og ressursutvalet (PMR) vedtok den 25.06.2014 å legge ut forslag til Strandsoneplan som kommunedelplan til offentleg ettersyn jf. Pbl. § 11-14.
Reguleringsplan

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Grimsdalen hyttefelt

tysdag 15.07.2014
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-10 leggjast detaljreguleringsplanen for Grimsdalen hyttefelt, planid 201105, ut til ny offentleg ettersyn handsama i Plan-, miljø- og ressursutvalet 2...
Skatteetaten - logo

Ny som næringsdrivande - eller har du behov for informasjon?

fredag 15.08.2014
Skatteetaten tilbyr eit gratis innføringskurs på 3 - 4 timar som gjev informasjon du treng som ny næringsdrivande
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS