Det er Plan, miljø- og ressursutvalet som tek avgjerd i saker som gjeld viltforvaltning.

Område som ligg til viltforvaltninga er:

  • Godkjenning av vald til jakt på elg, hjort og rådyr
  • Godkjenning av bestandsplanar for elg og hjort
  • Gi fellingsløyver på elg, hjort, rådyr og bever
  • Rapportere inn jaktstatistikk og fallvilt i hjorteviltregisteret
  • Utarbeide lokale forskrifter og mål for forvaltninga
  • Forvaltning av kommunalt viltfond
  • Fallviltarbeid
  • Skadefelling
  • Jegerprøveeksamen

 

Vaksen elg460 kroner
Elgkalv200 kroner
Vaksen hjort350 kroner
Hjortekalv200

 

Til høgre på denne sida finn du ulike skjema

Fallvilt
Køyrer du på vilt tek du kontakt med politiet på telefon 02800. Vedlagt link gir deg opplysningar om korleis du skal gå fram: 
https://www.hjortevilt.no/nar-ulykken-er-ute-gjor-slik/

Fallviltgruppa i Bygland kommune består i dag av:

Formann: Kai Larsen tlf. 959 11 781/ 379 34 135

Medlem: Tor Birger Egge tlf. 994 98 301

Medlem: Arne Bjørgum tlf. 481 43 202

 

Linkar:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/

http://hjortevilt.no/

http://www.hjorteviltregisteret.no/

http://www.dyreposisjoner.no/

http://www.settogskutt.no/

http://jegerprøveeksamen.no/

http://villreinlag.no/

https://www.fylkesmannen.no/agder/Miljo-og-klima/Viltforvaltning/

https://www.austagderfk.no/tjenester/naturforvaltning-og-friluftsliv/viltforvaltning/