Område som ligg til viltforvaltninga er:

  • Godkjenning av vald til jakt på elg, hjort og rådyr
  • Godkjenning av bestandsplanar for elg og hjort
  • Gi fellingsløyver på elg, hjort, rådyr og bever
  • Rapportere inn jaktstatistikk og fallvilt i hjorteviltregisteret
  • Utarbeide lokale forskrifter og mål for forvaltninga
  • Forvaltning av kommunalt viltfond
  • Fallviltarbeid
  • Skadefelling
  • Jegerprøveeksamen