For nærare opplysninga, ta kontakt med Bygland kommune på tlf 37 93 47 00 eller på epost: post@bygland.kommune.no

I høve retningsliner for bruk av viltfondet, vil samanslutningar som tek stort forvaltningsansvar i tråd med kommunale mål for hjorteviltforvaltninga prioriterast.

Retningslinene for bruk av viltfondet finn du til høgre på denne sida. Punkt 4 omhandlar bruk av viltfondet etter søknad.