Never har vore bruka som taktekkjing i mange hundre år. På dei fyrste laftehusa som kom kring vikingtida var det vanleg med never som taktekkjing. Nevra vart lagt i fleire lag, di fleire lag di betre held taket seg. Oppå nevra la ein torv slik at nevra skulle halde seg på plass. Det var mykje kunnskap om korleis denne nevra skulle liggje og korleis denne torva skulle vere, men mykkje av denne kunnskapen har vorte borte av di ein ikkje legg særleg mange nevertak i dag. Å flekkje never og pakke han rett, er ikkje vanskeleg, men det heller ikkje så mange som kan.

Om du ikkje kjenner nokon med skau, kan vi i nokre høve hjelpe deg med kontakt med lokale grunneigarar som synes det er greit at du flekkjer never på deira grunn.

 • Trea tek ikkje skade av neverflekkjing.
 • Sjå deg ut område der det er mykkje bjørk (ikkje hengebjørk).
 • Avtal med grunneigar kor du kan flekkje.
 • Det er og ein fordel om det er lett å kome fram med bil om du ikkje har
  tilgang til traktor.
 • Avtal evt. betaling til grunneigar. Vanlig pris er ca. 5-10% av det du
  sel det vidare for.
 • Skaff deg pallar med pallekarmar. Her kan ein ta ut tappen i eit av
  hjørna og erstatte den med spiker/ståltråd slik at ein kan dra denne ut
  og løsne karmen når pallen er full, og lasta skal stoppast.
 • Snekre saman nokre bord, eller finn ein plate litt mindre enn pallen
  som du kan legge oppå nevra når du stablar, slik at nevra ikkje krullar
  seg.
 • Du treng lekter til å legge over nevra når du skal stroppe og lagre ho,
  lastestroppar til å stramme nevra med. Banjern er fint til å halde press
  på pallane
 • Ein liten stige.