Ta direkte kontakt med ordførar på tlf 945 32 955 eller epost: leiv.rygg@bygland.kommune.no

Hugs å kontakte folkeregisteret (skattekontoret) om prøvingsattest først!

Der kjem meir informasjon om dette seinare.