Det blei i budsjetthandsaminga for året 2018 sett av midlar til ei deltidsstilling som m.a. skal ha ansvar for sentralbord og publikumsmottak. Det er no tilsett ein person som startar 1. september.

I samband med dette er det nødvendig å fastsette ei åpningstid som er i samsvar med stillingsstorleiken ein har til disposisjon.

​Åpningstida for kommunehuset (telefon og besøk) blir: Måndag til fredag kl. 10:00 - 14:00.

​Me håper at me på denne måten kan yte bedre sørvis til dei som ynskjer å kome i kontakt med oss - på telefon og ved besøk.