Dersom dette er aktuelt for deg, ønskjer vi at du tek kontakt med kommunen på e-post til: valborg.attestog@bygland.kommune.no eller på telefon 91197002 for registrering.

Vi ber om at du oppgjer følgjande opplysningar:  

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Helsefagleg utdanning
  • Relevant erfaring frå helse- og omsorgsteneste

I fyrste omgang ønskjer vi ein oversikt over tilgjengeleg helsepersonell, men dersom vi kjem i ein situasjon med mangel på personell, tek vi direkte kontakt med deg. Bygland kommune vil gje naudsynt opplæring.