NVE har lagt ut revisjonsdokumentet for reguleringskonsesjonar i Otravassdraget til offentleg høyring.

Bakgrunnen for dokumentet er krav frå kommunane Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla og Kristiansand. 

De kan som privatperson eller som organisasjon kome med innspel til revisjonsdokumentet. 
Høyringsfrist er 1. desember 2021.

Meir om krav frå kommunane og revisjonsdokumentet finn de ved å inn på heimesida til NVE: https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=8131&type=V-1

Kontaktpersonar:

Bygland kommune:
Inge Olav Fjalestad
Telefon direkte 379 35 351, e-post: inge.olav.fjalestad@bygland.kommune.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Oda Bjærke
Telefon direkte: 22 95 98 51, e-post: odbj@nve.no

Otteraaens Brugseierforening (OB)
Grunde Johnsen
Telefon direkte: 37 93 67 06, e-post: Grunde.Johnsen@otrakraft.no