I Bygland er det 897 røysteføre. Av desse har då altså 200 førehandsrøysta (pr. 1.9. kl. 12:30).

Vi som arbeider med valet i år, har aldri opplevd at det er så mange som har førehandsrøysta. Valdagen er 13. september, så vi reknar med at mange fleire ønskjer å førehandsrøyste.

Vi oppmoder alle om å bruke røysteretten!