Dette er dei viktigaste endringane:

  • Framsida har blitt meir ryddig
  • Enkelte sider har fått oppdatert informasjon
  • Skjemaløysinga har blitt meir oversiktleg
  • Gebyrregulativet er knytta opp mot artiklar slik at du kan sjå prisen på ei teneste i ein artikkel
  • "Mi side" er ei oversikt over digitale tenester frå kommunen (Krev pålogging)
  • Søkefunksjonen har blitt betre

Vi håper mange har lyst til å gjere seg kjent på heimesida vår, og det er flott om vi får tilbkemelding om de tykkjer det er noko som manglar, eller er feil!

Vi er takksame for både ris og ros!