Klagenemnda fatta slikt vedtak:

"Som skrivemåte for gards- og bruksnamnet blir fastsett: Skåmedal. Skrivmåten med "Å" gjeld òg dei andre namna i saka."

Klagenemnda har sendt møteprotokollen frå møte i to filer. Nedanfor finn du saksframstilling, vurdering og vedtak.

Side 1 og side 2