Drift og forvaltning er no i gong med å sende ut SMS om vassmålaravlesing til alle dei har mobilnummer til. Om du er blant dei som får SMS, har du 5 dagar til å svare på den.

Alle dei som ikkje mottek SMS, får avlesingsskjema pr post, eller du kan hente vassmålarskjema HER.

Vi set pris på å få tilbakemelding/skjema så raskt som mogleg.