Kommune, politi og jaktrettshavar må alltid kontaktast før kunstig ljos blir brukt i ettersøk. For å varsle kommune, kan du ringe eller sende melding til eitt av medlemmene i fallviltgruppa (sjå nedanfor), medan politiet varslast på telefon 02800.

Kai Larsen: 959 11 781 eller 379 34 135
Tor Birger Egge: 994 98 301
Arne Bjørgum: 481 43 202

Meldinga skal minimum innehalde namn på jeger, klokkeslett og stad der dyret vart skote på.

For meir informasjon, les HER