Planen vil bli utarbeidd i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7.

Planen har Planid 202104

Dokument i saka finn du lenger nede på sida, under "Vedlegg"