Planen vil bli utarbeidd i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7. Planen har Planid 202104.

Dokument i saka finn du nedanfor, under "Vedlegg"