Planen har fått PLANID 202102.

Dokument til saka finn du lenger nede på sida under "Vedlegg"