Parti Røyster
Rødt 9
SV 19
AP 172
SP 188
MDG 13
KRF 79
V 10
H 125
FRP 93
ALLI 0
HELSE 1
LIBS 3
DEMN 4
KRISTNE 8
KYST 0
PIR 1
PP 5
BLANKE 3

Kjelde: www.nrk.no

Valdeltaking: 78,48%

MERK: Desse tala er dei endelege, etter at alle sedlane som kom i posten er talte opp.