Dei med to stjerner etter namnet er valde som representantar og dei  med ei stjerne er varamedlemer.

Valdeltakinga i Bygland kommune var på 67,7 %. Samanlikna med valet i 2011 gjekk valdeltakinga noko ned, då var den på 70,9 %.

Valde Kommunestyrerepresentantar