Val 2019

Førehandsrøysting

Måndag 12. august startar den ordinære førehandsrøystinga. Om du ikkje har høve til å røyste på valdagane 8. og 9. september, eller finn det lettare å førehandsrøyste, kan du gjere dette til og med fredag 6. september

Val
1