Utbrotet av koronaviruset kan trigge mykje bekymring hos barn og unge. Situasjonen vi er midt oppe i no er spesielt sårbar for dei som i utgangspunktet har det vanskeleg. Derfor vil kommunen ha ein vakttelefon eit par timar kvar kveld for barn og unge som er bekymra og som treng å prate med nokon, eller sende melding.  Telefonen blir bemanna av helsesjukepleiar og pedagogisk rådgivar frå kl.18-20.

Måndag og tysdag : Berit Susanne Norstrand Tlf. 901 45 680

Onsdag og torsdag : Ann Cecilie Andersen Attestog Tlf.482 14 913

Vi gjer merksam på at ein også kan nå helsesjukepleiar i vanleg kontortid på dagen. Margrethe Mosdøl : 47623122 og Berit Susanne Nordstrand : 90145680

Sjå også koronatelefon på kommunens heimeside.

Alarmtelefon for barn og unge  er bemanna heile døgnet: 116 111