Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vaktmeister - ambulerande

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Vaktmeisteren kan komme heim til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjeremål, slik som mindre reparasjonar og vedlikehaldsarbeid. Du treng kanskje hjelp til å montere eller fjerne eit tekniske hjelpemiddel eller få installert ein tryggingsalarm.

  Målgruppe

  Du er eldre eller funksjonshemma og bur heime

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ikkje ei lovpålagd teneste.

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om vaktmeisterteneste, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Dersom ein annan søkjer på dine vegner, må vedkommande ha fullmakt.

 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 13:31
  Gyldig til
  2020-11-30