Det er forventa fleire dosar i veka som kjem.

Bygland kommune følgjer Folkehelseinstituttet si prioritering for kven som skal vaksinerast fyrst.