Ungdomsklubben held til i heradshuset. Her har dei diskotek, datamaskiner og anna utstyr som dei kan halde på med.

Det er tilsett ein ungdomsarbeider i 25 % stilling på klubben.

Klubben er eit populært og positivt tilbod for ungdomen i Bygland kommune. Ungdomsklubben arrangerer nokre gonger joleball, turar, linkinger, eller fotballkampframsyningar i løpet av året.