Det har vore passasjerar med britisk mutert covid-virus på bussen. Det er difor viktig at dei som har vore passasjer på denne bussen, kontaktar legekontoret eller teststasjonen der du bur, og går umiddelbart i karantene!

Dette gjeld rute 170 Haukeliekspressen med avgang kl. 16:00 frå Hovden. Frå Hovden gjekk det to bussar vidare til Kristiansand på grunn av talet på passasjerar. Passasjerar på båe bussane må kontakte legekontoret/teststasjon. Båe bussane kom til Kristiansand rutebilstasjon ca kl. 19:40.