Desse punkta er det fokus på i nyheitsbrevet:

  • Båtsesongen - Kjøp og sal på finn.no, tjuveri av båtar, påhengsmotorar m.m.
  • "Olga-bedrageri" - svindel mot eldre menneske

Her kan du lese nyheitsbrevet