Dei ulike tilskotsordningane er:

  1. Tilskot til friluftsaktivitet – statlege midlar: Her kan lag, foreiningar og friluftsråd søkje om støtte til gjennomføring av aktivitetsfremmande tiltak.
  2. Tilskot til friluftslivstiltak – lokale midlar: Her kan kommunar, lag, foreiningar og friluftsråd søkje om tilskot til tilretteleggingstiltak, skilting og merking av turstiar og til aktivitetar.
  3. Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder: Her kan kommuner og friluftsråd søkje om støtte til tilretteleggingstiltak i dei statleg sikra friluftslivsområda. 

På fylkeskommunen si heimeside kan du lese meir om tilskotsordningane. Her finn du og søknadsskjema. www.austagderfk.no/tjenester-og-fagfelt/naturforvaltning-og-friluftsliv/

Spørsmål kan rettast til Berit Weiby Gregersen (berit.weiby.gregersen@austagderfk.no)

Her er lenke til meir informasjon om og søknadsløsning for tilskot til viltforvaltning 2016