Målsettinga med regelverket er å stimulere til auka aktivitet, sikre eksisterande arbeidsplassar og å skape nye arbeidsplassar i Byglandsjordbruket.

HER kan du lese dei reviderte reglane

HER finn du søknadsskjema