Bygland kommune deler ut driftstilskot ei gong i året, og søknadsfristen for i år er 2. mai. Søknadane skal handsamast politisk.

For å sjå nærmare på retningslinene til tilskotet kan du gå inn HER. Søknadsskjema kan du sende elektronisk. Du finn det HER.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med kulturleiar Anne Fauske på e-post: anne.fauske@bygland.kommune.no eller på tlf. 945 10 770.