Det er ønskjeleg med utdanning som sjukepleiar, vernepleiar, helsefagarbeidar, hjelpepleiar,  omsorgsarbeidar eller tilsvarande, men og ufaglærte kan søkje. Opplæring vil bli gjeven.

For nærare informasjon – ta kontakt med:

Anne Vegusdal, avdelingsleiar Byglandsheimen, epost: anne.vegusdal@bygland.kommune.no

Camilla Verdal, avdelingsleiar open omsorg og habilitering, epost: camilla.verdal@bygland.kommune.no