Vi trengt vikarar både ved skulane, i barnehagane og på SFO.

Det er ønskjeleg med utdanning som lærar, barnehagelærar eller fagarbeidar, men ufaglærte kan òg søkje.

For nærare informasjon, kan du ta kontakt med: