Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringar tilbod om behandling til 25 % av offentlege takstar. Eldre over 75 år får dekka delar av utgiftene til tannhelsekontrollar.

Evje Tannklinikk har kontor på Bygland kommunehus enkelte dagar i veka.

Ta kontakt med tannhelsetenesta på telefon 386 18 840.

Åpningstid: kl. 08:00 - 15:00