Budsjett, økonomi- og handlingsplan

Det vert kvart år utarbeidd eit budsjett for heile kommunen. Dette gjeld som styringsverktøy for alle einingane og vert godkjent av Kommunestyret ved utløpet av året før. Budsjettet er ein plan over Bygland kommune sine inntekter og utgifter for gjeldande år, og styrer ressursbruken på drift og investeringar for det aktuelle året.

Økonomiplanen vert utarbeidd for fire år framover. Planen er ein prognose over Bygland kommune sine forventa inntekter og utgifter, og legg føringar for ressursbruk og prioriteringar framover. Den vert oppdatert årleg og godkjend i kommunestyret.

Budsjett 2023 og Økonomi- og handlingsplan 2023 - 2026

Budsjett 2022 og Økonomi- og handlingsplan 2022 - 2025

Budsjett 2021 og Økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024

Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020 - 2023

Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019 - 2022

Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 - 2021

Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017 - 2020

Budsjett 2016 og Økonomiplan 2015 - 2019

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015 - 2018

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017

Årsmelding

Årsmeldinga er ei oppsummering av korleis året har gått for Bygland kommune. Her vert økonomien presentert og dei ulike einingane gjev eit bilde av korleis året har utvikla seg.

Årsmelding for 2021

Årsmelding for 2020

Årsmelding for 2019

Årsmelding for 2018

Årsmelding for 2017

Årsmelding for 2016

Årsmelding for 2015

Årsmelding for 2014

Årsmelding for 2013