1. Vi søkjer etter fritidskontakt/treningsvenn til to undomar tre timar i veka
  2. I tillegg har vi behov for støttekontakt til vaksen dame tre timar i veka. Det er ønskjeleg frå brukar sjølv at det er ein kvinneleg støttekontakt.

Løn som assistent og utgiftsdekking. Den som blir tilsett må legge fram ny politiattest.

For meir informasjon kan du kontakte tenesteleiar Helse, Kjersti Plathe på tlf. 952 15 572.