Smittesporingsteamet har starta med å ringe til alle nærkontakter, og det er difor svært viktig at ein tar telefonen sjølv om ein ikkje kjenner nummeret.

Der vil kome meir informasjon etterkvart. Følg med på heimesida og/eller Facebook.