Ein kan søke om støtte til ulike anlegg for idrett og fysisk aktivitet. For utfyllande informasjon og søknadsskjema, gå inn på http://www.anleggsregisteret.no.

Ein må sende søknadane elektronisk til den kommunen der anlegget skal bli bygt. Alle som søker må ha organisasjonsnummer.

Anlegget må vere med i vedteken kommunal plan for idrett-, friluftsliv-, fysisk aktivitet og kulturanlegg, IFK-plan.

Har du spørsmål, kan du rette dei til:
Idrettsrådgjevar i Aust-Agder, Nils Andrè Gundersen, mobil 48 11 74 38 eller Bygland kommune v/Merete A. Nilsen, mobil 90 71 60 70.