Du finn søknadsskjema til høgre på denne sida, eller du kan kontakte barnehagane eller skulane.

Merk endringar på tider i SFO i samband med 5 dagar skuleveke for alle elevar. (k.styrevedtak 83/15)

Send søknaden til: Bygland kommune, 4745 Bygland, eller på epost til: post@bygland.kommune.no