Alle elevar frå 1. til 10. klasse møter kl 09:00.

Me ynskjer vel møtt til nytt skuleår!