Skulestart

Bygland og Byglandsfjord skule har oppstart for elevar måndag 17. august kl. 09:00 (til 14:30)

Smittevern

Vi minner alle om at det er viktig å oppretthalde smittevernet:

  • Hald avstand
  • Ha god hand- og hostehygiene
  • Om barnet er sjukt, må han/ho vere heime