Innmelding skule

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1998&externalId=4220&languageCode=nn

Dette skjemaet er for deg som er ny i kommunen og som har barn som skal begynne på skulen.