Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skatteattest

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du treng skatteattest dersom du skal levere varer og tenester til stat eller kommune. Skatteattest får du ved å vende deg til skatteoppkrevjaren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt) eller tinge han frå Altinn (sjå lenkja nedanfor). Før opp fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finst). Attesten blir sendt til deg innan to arbeidsdagar etter at tinginga er teken imot.

  Ein skatteattest er ein dokumentasjon på innbetalt meirverdiavgift og skatt og skal ikkje vere eldre enn seks månader. Som leverandør treng du skatteattest dersom du skal levere varer og tenester til stat eller kommune til ei verd over 500 000 kroner eks mva. Som oppdragsgjevar bør du be om skatteattest frå leverandørane dine dersom du ønskjer å stå fram som ein seriøs kjøpar av varer og tenester.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Skatteetaten organisert som skattekontor i fem regionar. Skattekontoret er ei samling av det tidlegare likningskontoret, skattefutkontoret og fylkesskattekontoret i éin organisasjon regionalt.

  Skatteoppkrevjaren i kommunen og skattekontoret regionalt vil kunne gje fleire opplysningar om ordninga med skatteattestar.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå § 7-2 i forskrifta.

  Forskrifter

  Anskaffelsesforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Ta kontakt med:
   

  Skatteoppkrevjaren i Setesdal
  Kasernevegen 19
  4735 Evje

  Tlf 37 93 23 00
  Epost: skatt@bygland.kommune.no

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Skatteoppkrevjaren i Setesdal
  Telefon:37 93 23 00
  Epost:bente.lantz@bygland.kommune.no
  Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
  Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-01-20 12:22
  Gyldig til
  2020-11-30