Det passer difor og for dykk som går med tankar om å starte, men som ennå ikkje har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Lengda på kursa er 4 timar som blir gjennomførte anten på kvelds- eller dagtid. Merk at det er separate kurs for dei to organisasjonsformene enkeltpersonforetak (ENK) og aksjeselskap (AS).

Kursa er i Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen, Hønefoss og Bø i Telemark.

Stad/dato og moglegheit for påmelding finn du her: http://www.skatteetaten.no/kurs