Kurset passar difor og for dykk som går med tankar om å starte, men som enno ikkje har registrert organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Kurset varer 3,5 timar, og skjer anten på kvelds- eller dagtid. Merk at det er separate kurs for dei to organisasjonsformene Enkeltpersonforetak og aksjeselskap.

Kursa køyrast i Kristiansand, Skien , Tønsberg og Drammen.

HER finn du stad, dato og påmelding

Det er sett opp kurs på engelsk for innehavarar av enkeltpersonforetak. Kursa i Skatt sør blir arrangerte i første halvdel av mai 2016.
HER finn du informasjon og påmelding