Sjekkliste ved påkøyrsle av vilt

  • Sikre stadested, få oversikt over situasjonen og gi fyrstehjelp
  • Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig
  • Ring politiet på 02800 og meld frå om påkøyrsla
  • Merk staden der påkøyrsla skjedde
  • Følg aldri etter skada dyr sjølv

Ved observasjon av skada eller dødt hjortevilt

Kontakt fallviltmannskap ved:

  • Kai Larsen: tlf. 379 34 135 eller 959 11 781
  • Tor Birger Egge: tlf. 994 98 301
  • Arne Bjørgum: tlf 481 43 202

Skada småvilt eller dødt småvilt/store rovdyr og kongeørn

Skada småvilt eller dødt småvilt meldast til Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00

Store rovdyr og kongeørn som er skada meldast inn til Statsforvaltaren i Agder eller politiet

Ønskjer du meir informasjon?

Les meir på nettsida til Miljødirektoratet

Meir om rovvilt hjå Statsforvaltaren i Agder