Setesdal barnevern er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bykle, Valle og Bygland. Valle kommune er vertskommune.

Kontaktinformasjon
Postadresse: P.b. 4, 4747 Valle
Besøksadresse: Helsehuset, 4747 Valle
Telefon: 476 42 462
Epost: hedda.helene.schaanning@valle.kommune.no