Setesdal barnevern er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Bykle, Valle og Bygland. Valle kommune er vertskommune.

Kontaktinformasjon
Postadresse: P.b. 4, 4747 Valle
Besøksadresse: Helsehuset, 4747 Valle
Telefon: 476 42 462
Epost: hedda.helene.schaanning@valle.kommune.no

Tilsette
Hedda Schaanning - 476 42 462 - barnevernleiar

Hilde Berit Bjørnarå - 900 32 207 - familierettleiar
Cornelia Langfeldt - 906 66 906 - undersøking og tiltaksarbeid
Inger Lise Gjerden - 406 44 225 - undersøking og tiltaksarbeid
Nora Mauseth - 905 46 307 - fosterheimsarbeid, ettervern og tilsyn