Arbeidsoppgåvene går ut på å ta med ungdom på aktivitetar som tur, fiske, båt, fotball, sykling, jakt m.v.

Dei ønskjer å knytte til seg unge vaksne mellom 20 og 30 år. Stillinga krev ingen særskilt utdanning, men den personen som blir tilsett på vere positiv, initiativrik, fleksibel og ha gode evner til samarbeid og kommunikasjon.

Arbeidstida vil vere ein ettermiddag i veke

Lønn etter tariff som fritidskontakt.

Kontakt: Leiar Setesdal barnevnern Hedda Helene Schaanning på e-post: hedda.helene.schaanning@valle.kommune.no eller på tlf. 476 42 426