Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samlivskurs

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Parkurs

Tenesteomtale

Par som er foreldre for første gong og som har lyst til å gå på samlivskurs, kan ta kontakt med helsestasjonen. Kurset Godt samliv skal gi støtte og inspirasjon til nybakte foreldre i ein periode med store forandringar i kvardagen og i parforholdet. Kurset går over ein dag eller to kveldar.

  • Del erfaringar med andre i same situasjon
  • Lær kommunikasjonsteknikkar og metodar for konflikthandtering
  • Få inspirasjon og tips til eit godt samliv

Pris for tenesta

Samlivskurset er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnarar

Barne-, ungdoms- og familieetaten

aaa

Lover og retningslinjer

Kurset er ikkje lovpålagt, men regjeringa har gjennom økonomisk støtte ønskt å satse på dette arbeidet for å betre oppvekstvilkåra for barn og unge generelt.

___

Rettleiing - korleis få utført

Helsesyster Trine Karlsen Gjerstad er å treffe alle vekedagar mellom klokka 08:00 - 15:30.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 47 62 31 22
epost: trine.gjerstad@bygland.kommune.no

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Personal- og administrasjonsavdelinga
Telefon:37 93 47 00
Epost:post@bygland.kommune.no
Postadresse:Sentrum 18 4745 Bygland
Besøksadresse:4745 BYGLAND

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-10-31 11:15
Gyldig til2019-10-31