Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
13. november:

Punkt frå møte i kriseleiinga, 13.11.20

Kriseleiinga har jamnlege møte i samband med den pågåande situasjonen med Covid -19. Nedanfor finn d... Les meir

Samleside om koronavirus

For å redusere spreiing av koronasmitte har kommunen valt å igongsette ulike tiltak. På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Bygland kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar og følgje nasjonale råd og anbefalingar. Desse finn du på denne sida.

Covid -19

Er du i karantene eller isolasjon?

Å vere i isolasjon er ein del annleis enn å vere i karantene. Nedanfor finn du moment frå Folkehelseinstituttet si heimeside om dette. Denne informasj...
Covid -19

Punkt etter møte i kriseleiinga 13.10.20

Kriseleiinga har jamnlege møte. I dag var det eit kombinert tenesteleiar- og kriseleiingsmøte. Leiar for smittesporingsteamet på Evje og Hornnes var t...