Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samleside om koronavirus

For å redusere spreiing av koronasmitte har kommunen valt å igongsette ulike tiltak. På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Bygland kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar og følgje nasjonale råd og anbefalingar. Desse finn du på denne sida.

Covid -19

Smitte i Bygland

Bygland kommune har denne veka fått melding om 3 personar som har testa positivt på Covid -19
Covid -19

Risikovurdering Covid-19

Kommunane Bygland og Evje og Hornnes har saman laga ei risikovurdering for Covid-19. Denne inneheld kommunane si vurdering av status for Covid-19 i By...
Fargeblyanter

Informasjon frå skule og barnehage

Torsdag 27. mai går regjeringa til trinn to i den nasjonale gjenopningsplanen. For skule og barnehage betyr det at det er den lokale smittevernmynda s...