Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samleside om koronavirus

For å redusere spreiing av koronasmitte har kommunen valt å igongsette ulike tiltak. På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Bygland kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar og følgje nasjonale råd og anbefalingar. Desse finn du på denne sida.

Covid-19 vaksine

Informasjon om 4. dose av koronavaksine

Folkehelseinstituttet tilrår no ein 4. dose (oppfriskingsdose) av koronavaksine for visse grupper. Vi har difor sett av nokre datoar for drop-in vaksi...
Covid -19

Smittesituasjonen i Bygland

Nedanfor vil du finne oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Bygland frå og med februar 2022
Covid-19 vaksine

Vaksinering av barn og unge

Barn som er mellom 5 og 11 år (født 2010 - 2016) KAN vaksinerast dersom føresette ønsker det
smittestopp-logo-temaside

Smittestopp-app

Folkehelseinstituttet har i dag sendt ut SMS der dei tilrår å laste ned appen Smittestopp. Appen er tenkt å bidra til at koronaviruset sprer seg i sa...
Covid-test

Informasjon vedk. sjølvtestar

Du kan bestille sjølvtestar ved å ta kontakt med legekontoret. Får du behov for sjølvtest på kveld eller i helg, kan du bestille frå Byglandsheimen