Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samleside om koronavirus

For å redusere spreiing av koronasmitte har kommunen valt å igongsette ulike tiltak. På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Bygland kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar og følgje nasjonale råd og anbefalingar. Desse finn du på denne sida.

Kommunen informerer

Referat frå møte i kriseleiinga,19.06.20

No, etter at koronasituasjonen har roa seg ein del, har ikkje kriseleiinga hatt så ofte møte som tidlegare. Nedanfor finn du referatet etter møtet den...
Gamal telefon

Koronatelefonen blir avvikla

Det er avgjort at koronatelefonen blir avvikla frå og med 9. juni. Det vil bli gjort kontinuerlege vurderingar i høve smittesituasjonen om ein skal op...
Kommunen informerer

Kommunehuset og administrasjonen blir opna

Kommunehuset og administrasjonen opnar til mest mogleg normal drift, etter å ha halde stengt for publikum og auke bruk av heimekontor grunna Covid -19...