Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
27. januar:

Moglegheitsstudie for Presteneset

Moglegheitsstudien syner fleire moglege måtar å utnytte og bygge på Presteneset Les meir

Samleside om koronavirus

For å redusere spreiing av koronasmitte har kommunen valt å igongsette ulike tiltak. På denne sida finn du oppdatert informasjon om viruset, samt kva tiltak Bygland kommune gjer for å prøve å redusere belastninga på utsette tenester og funksjonar, og for å skåne menneske i risikogrupper. Vi oppmodar alle til å ta naudsynte forholdsreglar og følgje nasjonale råd og anbefalingar. Desse finn du på denne sida.

Covid-19 vaksine

Informasjon om 4. dose av koronavaksine

Folkehelseinstituttet tilrår no ein 4. dose (oppfriskingsdose) av koronavaksine for visse grupper. Vi har difor sett av nokre datoar for drop-in vaksi...
Covid -19

Smittesituasjonen i Bygland

Nedanfor vil du finne oppdatert informasjon om smittesituasjonen i Bygland frå og med februar 2022