Målsetjinga med dette regelverket er å stimulere til auka aktivitet, sikre eksisterande arbeidsplassar og å skape nye arbeidsplassar i byglandsjordbruket.

Vidare er målsetjinga å motivere for å få etablert former for nisjeproduksjon og å skape jordbruksaktivitet på areal/gardsbruk der tradisjonelle driftsformer vil vere mindre aktuelt, og for dei som ønskjer å starte i mindre skala/tilleggsnæring.

Du finn dei reviderte reglane og søknadsskjema lenger nede på sida under "Vedlegg"