Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Revidering av kommuneplanen

Alle kommunar skal ha ein overordna kommuneplan. Denne består av ein samfunnsdel og ein arealdel. Kommunestyret vedtok 20.01.2018 at kommuneplanen skulle reviderast. Kommuneplanen sin samfunnsdel blir vedteke våren 2020. Bygland kommune er no i gong med revidering av arealplanen i kommunen.